Různé + ceník služeb

                     

                                                                       

Termíny svozu BIODPADU ve 2020

29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9.,

5.10., 19.10., 2.11. – poslední termín

16.10. (náhradní termín dle klimatických podmínek)

 

Vývoz odpadních vod a jímek

Dnem 20.4.2020 SMB, p.o. opětovně přijímá závazné písemné Objednávky na vývoz odpadních vod a jímek do ČOV

Týn nad Vltavou a v náhradním místě ČOV Bechyně (20.4.2020 – 20.12.2020 uzávěra a oprava ulice Libušina).

 

Služby města Bechyně, p.o.

                             se dne 10.11.2018 staly členem Sdružení komunálních služeb ČR (SKS). www.sdruzeniks.cz          

           

 

Rozpis svozu papíru, skla a plastů v Bechyni od společnosti COMPAG Votice – 2020

 COMPAG Votice – PLÁN svozů papír, sklo, plast – Bechyně 2020

 

Ceník služeb pro fyzické a právnické osoby od 1.8.2020

  Ceník služeb u SMB, p.o na 2020 – od 1.8.2020

 

VZORY Objednávek na vývoz odpadních vod 

  OBJEDNÁVKA na vývoz odpadních vod 2020

                                                                            OBJEDNÁVKA na vývoz odpadních vod 2020