O společnosti

                     

    

    

Služby města Bechyně, p.o.

(ve zkratce SMB, p.o.) je příspěvková organizace zřízená městem Bechyně od 1. ledna 2018. SMB, p.o. , která nahradila společnost
BYTENES Bechyně spol. s r.o., která ukončila svoji činnost k 31.12.2017. SMB, p.o. převzaly od spol. BYTENES Bechyně spol. s r.o.
vykonávání technických a ostatních služeb. Správu bytového a nebytového fondu převzalo město Bechyně.

 

Adresa: Na Libuši 892, 391 65 Bechyně

IČ: 06678769, DIČ: CZ06678769

 

Struktura příspěvkové organizace:

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel Služby města Bechyně, p.o.,

který je jmenován a odvoláván Radou města. 

 

Přehled všech činností:

péče o veřejnou zeleň a prostranství

celoroční čistění a údržba komunikací a chodníků

správa, provoz a evidence Sběrného dvora

správa a údržba veřejného osvětlení, rozhlasu

svoz komunálního odpadu z nepřístupných míst města

správa, evidence a provoz městských hřbitovů, památníků

správa a údržba dětských hřišť

správa a provoz veřejných WC

(č. 1 – u parkoviště křižovatky ulic Libušina – Čechova a č. 2 tribuna městského stadiónu)

správa a provoz letního koupaliště

provozování kompostárny města (v Senožatech)