Aktuální informace

   

     

       

 

 

Omezení provozu Sběrného dvora říjen – listopad 2020,

SMB oznamují, že omezení provoz SD. Otevřeno bude pouze říjen Pondělí – 26.10., Sobota – 31.10.2020.

V listopaduStředa – 4.,11.,18.,25.11.2020, Sobota – 7.,14.,21.,28.11.2020. 

 

Oznámení o Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa

– Administrativní a spisový pracovník / pracovnice

u Služeb města Bechyně, p.o.

Požadujeme – střední vzdělání s maturitní zkouškou, dobré administrativní a organizační schopnosti, výborný ústní a písemný projev, samostatnost, spolehlivost, znalost práce s PC. Náplň práce evidence odpadového hospodářství, evidence a správa hřbitova, částečná správa personální agendy, zapisování a vyřizování poštovních a kurýrních zásilek, zakládání a třídění organizačních dokumentů a správa archivu, práce s organizačním informačním systémem, asistentské (administrativní) práce, nezbytná spolupráce v rámci správy SMB, p.o, komunikace s občany, operativní řešení vzniklých otázek a flexibilní plnění pracovních pokynů. Nabízíme – práci ve stabilní organizaci, pevnou pracovní dobu (léto 06,30 – 15,00, zima – 07,00 – 15,30 h), 25 dnů dovolené, stravenky, 5. platová třída, nástupní plat 21.000,- Kč (stanovený z platové třídy, platového stupně podle doložené praxe a osobního ohodnocení). Nástup možný od 1.1.2021. Přihlášku do Výběrového řízení je nutno doručit tak, aby ji Vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30.10.2020 na personální oddělení na adresu SMB, p.o., Na Libuši 892, 391 65 Bechyně. Přihlášku označit v obálce slovy – Výběrové řízení – administrativní a spisový pracovník / pracovnice. V obálce nutno připojit: strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech. Výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce, kopie dokladu o nejvyšším vzdělání, písemný souhlas s poskytnutím osobních údajů pro Výběrové řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Žádost o ořez větví

Město Bechyně zastoupené Službami města Bechyně p.o. žádá o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků nad městské pozemky, zastiňujících dopravní značení nebo veřejné osvětlení v obci, bránících průchodu po chodnících nebo bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel po komunikacích (i nákladních na svoz komunálního odpadu). K odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 zákona 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění a § 7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a to nejpozději do 20. října 2020. V případě, že nebude na výzvu v určeném termínu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytném rozsahu v souladu s § 1016 nového občanského zákoníku proveden Službami města Bechyně p.o.  Budou ořezány větve přesahující na pozemky ve vlastnictví města Bechyně bez vstupu na soukromé pozemky. Řez nebude proveden v plném rozsahu dle sadovnického řezu.

 

První elektrický komunální pracovní stroj ve Službách města Bechyně

Dne 2.září 2020 předali zástupci firmy AT BRYSS nové elektrické pracovní vozidloelektrická tříkolka ADVENTO ATYP 03, který rozšíří celoroční činnosti zaměstnanců SMB, p.o. Vozidlo rozšířilo flotilu nové komunální techniky ve Službách města, která se v posledních třech letech zakoupila, a to za přispění Města Bechyně. Tímto posledním vozidlem se kompletně zmodernizovala zastaralá technika z minulého století (nové vozidlo GAZ – GAZelle, generální oprava MULTICAR M25, elektrická tříkolka ADVENDO ATYP 03, stroj na sečení zeleně GIANNI FERRARI).

 

Ukončení provozu letního koupaliště 

Vedení města rozhodlo, že dnem 31. srpna 2020 se UKONČÍ PROVOZ letního koupaliště

Do 28.8.2020 prošlo pokladnou 7 229 platících návštěvníků.

V roce 2019 navštívilo areál 4 205 platících návštěvníků.

Největší historická návštěva koupaliště byla v roce 2018, kdy pokladnou prošlo 11 015 návštěvníků.

Nová komunální technika u SMB

Dne 25.5.2020 předali zástupci firmy ELTRANS Liberec s.r.o. za účasti vedení města příspěvkové organizaci SMB

nové komunální vozidlo, a to GAZ (GAZelle), které nahradí a doplní vozový park. Vozidlo je celoročně

multifunkční. Bude využívat stávající nástavby, které nebylo potřeba kupovat, jako je čelní radlice a sypač.

Zároveň má hákový nosič kontejnerů pro různé druhy nástaveb.

  

                                                             

Termíny svozu BIODPADU ve 2020

Termíny vývozu 6.4. 20.4.,4.5., 18.5., 1.6, 15.6., 29.6.,

13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9.,

5.10., 19.10., 2.11. – poslední termín 

16.11. (náhradní termín dle klimatických podmínek)

Služby města nezahálejí

Díky příznivému počasí mohou pracovníci SMB provádět další úpravy a úklid našeho lázeňského města

(např. štěpkování větví, náletů, úklid listí, prostorů a oprava dětského pískoviště v ulici Libušina).

      

      

        7. – 30.3.2020   ulice Písecká,        parkoviště u stadiónu,                     louka u mostu,                                panelová cesta

    

                                                                      15.1.2020 – Instalace nových košů – u mostu, na Vyhlídce

    

                                                            16.1.2020 – rušení zaniklých hrobových míst na Novém hřbitově

       

                                                              28.1.2020 – úprava stromů, keřů u panelové cesty za fabrikou

Kongres Sdružení komunálních služeb

Ve dnech 6. – 8.11.2019 se konal v Třeboni již 57. Kongres Sdružení komunálních služeb ČR, kterého se zúčastnili i naše SMB, p.o.

Účastníky pozdravili senátoři Ing. Tomáš Jirsa a Judr. Ladislav Faktor. V rámci Kongresu se představilo přes 55 vystavovatelů

komunální a speciální  techniky, které technické služby používání a nebo budou obměňovat.

  

Informace k nahlášení poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě závad na veřejném osvětlení a rozhlasu města nás jako provozovatele

můžete kontaktovat na tel. číslech + 420 381 212 335, +420 734 278 890 nebo na email: info@sluzbybechyne.cz.

Informace pro občany

Informuje občany, že do areálu SMB, p.o., který je v majetku Města Bechyně je vjezd povolen pouze na zvláštní povolení

V případě porušení tohoto zákazu bude celá událost předána MP Bechyně, která bude využívat i záznam z kamerového systému.