Aktuální informace

   

     

       

 

 

Termíny Svozových dnů na Bio-odpad 2021:

První svoz bude v pondělí 29.3. Další termíny jsou 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.,

12.7., 2.8., 23.8., 13.9., 4.10., 25.10., 8.11. = poslední vývoz 2021.

(Info. v roce 2020 se začínal první svoz až 6.4.)

 

Otevření letního koupaliště 2021

V letošním roce SMB, p.o. NEBUDOU zajišťovat správu, provoz a personální obsazenost. Vše bude zajištěno externím subjektem.

Více informací na Letní koupaliště Bechyně – Oficiální stránky letního koupaliště v Bechyni (bazenbechyne.cz)

 

Nabídka práce – ŘIDIČ skupiny ,,C“

Služby města Bechyně, p.o. nabízejí pracovní místo ŘIDIČ sk. ,,C“ s platným profesním průkazem. Náplň práce:  řízení vozidel (IVECO, AVIE, PV3S) a obsluha pracovních strojů v majetku města s minimální 3 letou praxí v řízení vozidel, zimní pohotovost (Pondělí – Neděle). Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný vozík, zkušenosti s křovinořezem a motorovou pilou, základní znalosti oprav a údržby vozidel a strojů. Nástupní mzda:  24.500,- Kč hrubého dle odpracované praxe (po zapracovaní možné navýšení), 25 dnů dovolené, stravenky. Předpokládaný nástup od 1.6.2021 nebo dohodou. Bližší informace u ředitele organizace na tel. čísle 734 278 890.

Nabídka pracovního místa –  TRAKTORISTA / KA 

Služby města Bechyně, p.o. nabízejí volné pracovní místo TRAKTORISTA / KA sk. B. Náplň práce:  řízení traktorů, malotraktorů, vozidel (MAGMA MULTICAR, GAZ, PIAGGIO), obsluha pracovních strojů, údržba veřejné zeleně, úklid komunikací, chodníků v letním a zimním období, zimní pohotovost (Pondělí – Neděle). Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný vozík, zkušenosti s křovinořezem a motorovou pilou. Nástupní plat:  22.500,- Kč hrubého, 25 dnů dovolené, stravenky. Předpokládaný nástup:  od 1.6.2021 nebo dle dohody. Bližší informace u ředitele organizace na tel. čísle 734 278 890.

Nabídka pracovního místa –  ŘIDIČ / KA sk. B

Služby města Bechyně, p.o. nabízejí volné pracovní místo ŘIDIČ / KA sk. B. Náplň práce:  řízení vozidel (MAGMA MULTICAR, GAZ, PIAGGIO), obsluha pracovních strojů, údržba veřejné zeleně, úklid komunikací, chodníků v letním a zimním období, zimní pohotovost (Pondělí – Neděle). Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný vozík, zkušenosti s křovinořezem a motorovou pilou. Nástupní plat:  20.500,- Kč hrubého, 25 dnů dovolené, stravenky. Předpokládaný nástup:  od 1.6.2021 nebo dle dohody. Bližší informace u ředitele organizace na tel. čísle 734 278 890.

Nabídka pracovního místa –  DĚLNÍK / CE čistění města

Služby města Bechyně, p.o. nabízejí volné pracovní místo DĚLNÍK  / CE čištění města. Náplň práce:  obsluha pracovních strojů, údržba veřejné zeleně, úklid komunikací, chodníků v letním a zimním období, zimní pohotovost (Pondělí – Neděle). Výhodou: řidičský průkaz sk. B, zkušenosti s křovinořezem a motorovou pilou. Nástupní plat:  19.000,- Kč hrubého, 25 dnů dovolené, stravenky. Předpokládaný nástup:  od 1.6.2021 nebo dle dohody. Bližší informace u ředitele organizace na tel. čísle 734 278 890.

 

Jarní úklid komunikací a chodníků 

Letošní jarní úklid komunikací a chodníků je oproti předchozím rokům složitější, neboť bylo spotřebováno přes 60 tun posypu a zároveň je letošní jarní počasí opravdu nepředvídatelné. Do 9. dubna 2021 bude dokončen úklid sídliště Na Libuši. Od 12. dubna se bude komunální technika pohybovat v oblasti ZÁŘEČÍ a kolem nám. T.G. Masaryka. Postupně se takto uklidí celé město. A jelikož chceme maximálně využít komunální techniku a její novou obsluhu, tak jsme se letos poprvé rozhodli, že úklid budeme provádět Po až Pá v časech od 07,30 do 18,30 dle aktuálního denního počasí. V každé lokalitě bude minimálně týden před úklidem instalováno dopravní značení s datumem blokového  čištění. Ruční zametání chodníků se provádí průběžně už od 15. března. V poslední etapě se provede úklid obce Hvožďany.

 

PŘERUŠENÍ VÝVOZU  SEPTIKŮ

Upozorňujeme občany, že po dobu aktuálních Protiepidemických  nařízeních dochází k přerušení vývozu septiků. 

Bližší informace na tel. 731 506 825 Josef Streinz.

 

ČERNÉ SKLÁDKY 

 Problém s odpady, které lidé odkládají u kontejnerů, aniž by tam patřil, se nevyhýbá ani Bechyni. Lidé odkládají ke kontejnerům starý nábytek, koberce, kočárky, pneumatiky a další předměty, které do komunálního ani tříděného odpadu nepatří. Jedná se o zakládání černých skládek. Za takové nakládání s odpadem hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun. Z tohoto důvodu Služby města Bechyně, p.o. k některým kontejnerům instalovaly tabulky, s upozorněním na zakázanou činnost. Zároveň jsou tyto tabulky instalovány v dalších lokalitách v katastru města, kdy jsou pravidelně monitorována. Každý bechyňský občan může odpad, který nepatří do popelnice či kontejneru, sám odvést na sběrný dvůr nebo si přepravu za úplatu objednat i u Služeb města Bechyně, p.o. Upozorňujeme, že firma COMPAG Votice, která vyváží odpad z popelnic a kontejnerů, není povinna nakládat pytle s odpadem ležící kolem nádob. Popelnice mají být naplněny tak, aby šly zavřít a žádný nepořádek, ani větrem, z nich neunikal. Ostatní nepořádek musí nakládat a odvážet zaměstnanci Služeb města Bechyně, p.o. Jedná se tedy o zcela zbytečné náklady, a hlavně zbytečné zdržování pracovníků od dalších důležitějších činností, které pro občany zajišťují po celý rok. Fotografie jsou z lokalit Výměník Písecká, U Studní, Obránců míru.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Cedule-Zakaz-sklaadky-I.-2.jpeg.                       Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IV..jpeg.        Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je sidl.-U-Studni-scaled.jpg. Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 21.1.2021-u-Obrancu-miru-scaled.jpg.   Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Vymenik-II-scaled.jpg.   Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Vymenik-Pisecka-1-scaled.jpg.

 

Sběr papíru pro fyzické osoby

Fyzické osoby podnikající, kteří platí v Bechyni poplatek za komunální odpad, tak mohou odevzdávat papír do Sběrného dvora.  

 

Den Válečných Veteránů u SMB

I Služby města Bechyně, p.o. si připomenuli Den Válečných Veteránů 11.11. v 11,00 hodin, a to položením kytice u Pomníku Válečných veteránů I. světové války na nám. T.G. Masaryka. I samotné služby mají ve svých řadách Novodobého Válečného Veterána, konkrétně ředitele organizace, který se účastnil dvou Novodobých MISÍCH (SFOR – 1997, KFOR – 2009 – Balkán).

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je V.-scaled.jpg.  

 

Žádost o ořez větví

Město Bechyně zastoupené Službami města Bechyně p.o. žádá o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků nad městské pozemky, zastiňujících dopravní značení nebo veřejné osvětlení v obci, bránících průchodu po chodnících nebo bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel po komunikacích (i nákladních na svoz komunálního odpadu). K odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 zákona 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění a § 7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a to nejpozději do 20. října 2020. V případě, že nebude na výzvu v určeném termínu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytném rozsahu v souladu s § 1016 nového občanského zákoníku proveden Službami města Bechyně p.o.  Budou ořezány větve přesahující na pozemky ve vlastnictví města Bechyně bez vstupu na soukromé pozemky. Řez nebude proveden v plném rozsahu dle sadovnického řezu.

 

První elektrický komunální pracovní stroj ve Službách města Bechyně

Dne 2.září 2020 předali zástupci firmy AT BRYSS nové elektrické pracovní vozidloelektrická tříkolka ADVENTO ATYP 03, který rozšíří celoroční činnosti zaměstnanců SMB, p.o. Vozidlo rozšířilo flotilu nové komunální techniky ve Službách města, která se v posledních třech letech zakoupila, a to za přispění Města Bechyně. Tímto posledním vozidlem se kompletně zmodernizovala zastaralá technika z minulého století (nové vozidlo GAZ – GAZelle, generální oprava MULTICAR M25, elektrická tříkolka ADVENDO ATYP 03, stroj na sečení zeleně GIANNI FERRARI).

 

 

Ukončení provozu letního koupaliště 

Vedení města rozhodlo, že dnem 31. srpna 2020 se UKONČÍ PROVOZ letního koupaliště

Do 28.8.2020 prošlo pokladnou 7 229 platících návštěvníků.

V roce 2019 navštívilo areál 4 205 platících návštěvníků.

Největší historická návštěva koupaliště byla v roce 2018, kdy pokladnou prošlo 11 015 návštěvníků.

 

Nová komunální technika u SMB

Dne 25.5.2020 předali zástupci firmy ELTRANS Liberec s.r.o. za účasti vedení města příspěvkové organizaci SMB

nové komunální vozidlo, a to GAZ (GAZelle), které nahradí a doplní vozový park. Vozidlo je celoročně

multifunkční. Bude využívat stávající nástavby, které nebylo potřeba kupovat, jako je čelní radlice a sypač.

Zároveň má hákový nosič kontejnerů pro různé druhy nástaveb.

  

                                                             

Termíny svozu BIODPADU ve 2020

Termíny vývozu 6.4. 20.4.,4.5., 18.5., 1.6, 15.6., 29.6.,

13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9.,

5.10., 19.10., 2.11. – poslední termín 

 

Služby města nezahálejí

Díky příznivému počasí mohou pracovníci SMB provádět další úpravy a úklid našeho lázeňského města

(např. štěpkování větví, náletů, úklid listí, prostorů a oprava dětského pískoviště v ulici Libušina).

      

      

        7. – 30.3.2020   ulice Písecká,        parkoviště u stadiónu,                     louka u mostu,                                panelová cesta

    

                                                                      15.1.2020 – Instalace nových košů – u mostu, na Vyhlídce

    

                                                            16.1.2020 – rušení zaniklých hrobových míst na Novém hřbitově

       

                                                              28.1.2020 – úprava stromů, keřů u panelové cesty za fabrikou

Kongres Sdružení komunálních služeb

Ve dnech 6. – 8.11.2019 se konal v Třeboni již 57. Kongres Sdružení komunálních služeb ČR, kterého se zúčastnili i naše SMB, p.o.

Účastníky pozdravili senátoři Ing. Tomáš Jirsa a Judr. Ladislav Faktor. V rámci Kongresu se představilo přes 55 vystavovatelů

komunální a speciální  techniky, které technické služby používání a nebo budou obměňovat.

  

Informace k nahlášení poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě závad na veřejném osvětlení a rozhlasu města nás jako provozovatele

můžete kontaktovat na tel. číslech + 420 381 212 335, +420 734 278 890 nebo na email: info@sluzbybechyne.cz.

Informace pro občany

Informuje občany, že do areálu SMB, p.o., který je v majetku Města Bechyně je vjezd povolen pouze na zvláštní povolení

V případě porušení tohoto zákazu bude celá událost předána MP Bechyně, která bude využívat i záznam z kamerového systému.