Aktuální informace

   

     

       

 

 

Provoz na letním koupališti červen 2020

Letní koupaliště se otevřelo pro veřejnost až 20. června 2020.

K 19. červenci 2020 prošlo pokladnou 1 069 návštěvníků. K 9.8.2020 už to bylo 4 805 návštěvníků.

V roce 2019 navštívilo areál 4 205 platících návštěvníků.

Největší návštěva koupaliště byla v roce 2018, kdy pokladnou prošlo 11 015 návštěvníků.

 

Nová komunální technika u SMB

Dne 25.5.2020 předali zástupci firmy ELTRANS Liberec s.r.o. za účasti vedení města příspěvkové organizaci SMB

nové komunální vozidlo, a to GAZ (GAZelle), které nahradí a doplní vozový park. Vozidlo je celoročně

multifunkční. Bude využívat stávající nástavby, které nebylo potřeba kupovat, jako je čelní radlice a sypač.

Zároveň má hákový nosič kontejnerů pro různé druhy nástaveb.

  

                                                             

 

 

 

 

Termíny svozu BIODPADU ve 2020

Termíny vývozu 6.4. 20.4.,4.5., 18.5., 1.6, 15.6., 29.6.,

13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9.,

5.10., 19.10., 2.11. – poslední termín 

16.11. (náhradní termín dle klimatických podmínek)

 

Služby města nezahálejí

Díky příznivému počasí mohou pracovníci SMB provádět další úpravy a úklid našeho lázeňského města

(např. štěpkování větví, náletů, úklid listí, prostorů a oprava dětského pískoviště v ulici Libušina).

      

      

        7. – 30.3.2020   ulice Písecká,        parkoviště u stadiónu,                     louka u mostu,                                panelová cesta

    

                                                                      15.1.2020 – Instalace nových košů – u mostu, na Vyhlídce

    

                                                            16.1.2020 – rušení zaniklých hrobových míst na Novém hřbitově

       

                                                              28.1.2020 – úprava stromů, keřů u panelové cesty za fabrikou

 

Kongres Sdružení komunálních služeb

Ve dnech 6. – 8.11.2019 se konal v Třeboni již 57. Kongres Sdružení komunálních služeb ČR, kterého se zúčastnili i naše SMB, p.o.

Účastníky pozdravili senátoři Ing. Tomáš Jirsa a Judr. Ladislav Faktor. V rámci Kongresu se představilo přes 55 vystavovatelů

komunální a speciální  techniky, které technické služby používání a nebo budou obměňovat.

  

 

Informace k nahlášení poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě závad na veřejném osvětlení a rozhlasu města nás jako provozovatele

můžete kontaktovat na tel. číslech + 420 381 212 335, +420 734 278 890 nebo na email: info@sluzbybechyne.cz.

 

Informace pro občany

Informuje občany, že do areálu SMB, p.o., který je v majetku Města Bechyně je vjezd povolen pouze na zvláštní povolení

V případě porušení tohoto zákazu bude celá událost předána MP Bechyně, která bude využívat i záznam z kamerového systému.