Aktuální informace

   

     

       

 

Uzavření Sběrného dvora

Ve dnech 4. a 6.července 2020 bude UZAVŘEN Sběrný dvůr.

 

Provoz na letním koupališti červen 2020

Letní koupaliště se otevírá pro veřejnost dnem 20.6.2020 dle aktuálního počasí.

 

Nová komunální technika u SMB

Dne 25.5.2020 předali zástupci firmy ELTRANS Liberec s.r.o. za účasti vedení města příspěvkové organizaci SMB

nové komunální vozidlo, a to GAZ (GAZelle), které nahradí a doplní vozový park. Vozidlo je celoročně

multifunkční. Bude využívat stávající nástavby, které nebylo potřeba kupovat, jako je čelní radlice a sypač.

Zároveň má hákový nosič kontejnerů pro různé druhy nástaveb.

  

                                                             

 

Není práce jako práce – tzv.,,PANELOVÁ CESTA“

Pracovníci Služeb města Bechyně provedli velkou úpravu náletů dřevin, keřů, cesty a cestiček v oblasti od lázní a celou 

tzv.,, PANELOVOU CESTU“. Tyto činnosti se prováděli naposledy kolem roku 1992. Celá akce byla provedena kvalitně,

kdy kompletní odpad byl ekologicky zlikvidován nebo odvezen. Naprostá většina občanů a lázeňských hostů nám poděkovala.

Jelikož mne v poslední době oslovují někteří občané města, a to, proč jsme nechali nepořádek v zadní části panelové cesty,

tak reaguji i touto formou. Bohužel prostor, který je v těsné hranici panelové cesty je soukromé osoby, která si tam

dělá svůj odkládací prostor / skládku. Je bohužel smutné, že za celou dobu, co cesta nebyla průjezdná, tak tam nikdo nejezdil

a nic neodkládal. Proto se podívejte na fotografie z těchto dnů a udělejte si svůj NÁZOR a závěr.

   

činnost SMB, p.o.        únor, březen 2020                                                                                                                  činnost soukromé osoby

 

Vývoz odpadních vod a jímek

Dnem 20.4.2020 SMB, p.o. opětovně přijímají závazné písemné Objednávky na vývoz odpadních vod a jímek

do ČOV Týn nad Vltavou a v náhradním místě ČOV Bechyně (20.4.2020 – 20.12.2020 uzávěra a oprava ulice Libušina).

Aktuální ceník služeb je uložen v sekci různé.

 

Termíny svozu BIODPADU ve 2020

Termíny vývozu 6.4. 20.4.,4.5., 18.5., 1.6, 15.6., 29.6.,

13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9.,

5.10., 19.10., 2.11. – poslední termín 

16.11. (náhradní termín dle klimatických podmínek)

 

Služby města nezahálejí

Díky příznivému počasí mohou pracovníci SMB provádět další úpravy a úklid našeho lázeňského města

(např. štěpkování větví, náletů, úklid listí, prostorů a oprava dětského pískoviště v ulici Libušina).

      

      

        7. – 30.3.2020   ulice Písecká,        parkoviště u stadiónu,                     louka u mostu,                                panelová cesta

    

                                                                      15.1.2020 – Instalace nových košů – u mostu, na Vyhlídce

    

                                                            16.1.2020 – rušení zaniklých hrobových míst na Novém hřbitově

       

                                                              28.1.2020 – úprava stromů, keřů u panelové cesty za fabrikou

 

Kongres Sdružení komunálních služeb

Ve dnech 6. – 8.11.2019 se konal v Třeboni již 57. Kongres Sdružení komunálních služeb ČR, kterého se zúčastnili i naše SMB, p.o.

Účastníky pozdravili senátoři Ing. Tomáš Jirsa a Judr. Ladislav Faktor. V rámci Kongresu se představilo přes 55 vystavovatelů

komunální a speciální  techniky, které technické služby používání a nebo budou obměňovat.

  

 

Informace k nahlášení poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě závad na veřejném osvětlení a rozhlasu města nás jako provozovatele

můžete kontaktovat na tel. číslech + 420 381 212 335, +420 734 278 890 nebo na email: info@sluzbybechyne.cz.

 

Informace pro občany

Informuje občany, že do areálu SMB, p.o., který je v majetku Města Bechyně je vjezd povolen pouze na zvláštní povolení

V případě porušení tohoto zákazu bude celá událost předána MP Bechyně, která bude využívat i záznam z kamerového systému.