Aktuální informace

     

       

 

Změna svozu komunálního odpadu 

Služby města Bechyně, p.o. provedou svoz komunálního a separovaného odpadu v hůře dostupných oblastech

v Bechyně dne 9.4.2020 (místo 10.4.2020 – Státní svátek)

 

Oznámení organizace Služby města Bechyně, p.o.

v souvislosti s platným vládním opatřením ohledně koronaviru, tak veškerá opatření vstupuji v platnost

okamžitě a budou platná do odvolání po dobu nezbytně nutnou.

a) Sběrný dvůr je od 16.3.2020 UZAVŘEN a MIMO Provoz, a to do ODVOLÁNÍ nouzového stavu

  • Důležité UPOZORNĚNÍ: Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či odvozem VYČKEJTE až do ukončení nouzového stavu a ZÁKAZU volného pohybu osob!

b) Veřejné WC – prozatím v provozu. Apelujeme na návštěvníky k dodržování maximální hygieny a pořádku. 

c) Svoz komunálního a separovaného odpadu v hůře dostupných oblastech Bechyně (SMB, p.o.) – bude

    probíhat ve standardním režimu, ale apelujeme na všechny, aby s ohledem na situaci dbali zvýšené hygieny

    a nenechávali odpadky mimo odpadové nádoby

d) Svoz komunálního odpadu společností COMPAG VOTICE s.r.o. – bude probíhat ve standardním režimu, ale

     apelujeme na všechny, aby s ohledem na situaci dbali zvýšené hygieny a nenechávali odpadky mimo

     odpadové nádoby

e) Městské hřbitovy – zůstávají otevřené pro veřejnost bez omezení

f) Sídlo organizace – Na Libuši 892, 391 65 Bechyně

  • striktní uzavření areálu pro veškeré nepovolané osoby
  • uzavření kanceláří pokladny, evidence hrobových míst a mistrové pro veřejnost
  • veškeré platby prosím provádějte výhradně bezhotovostně na číslo účtu 115-5831520237/0100
  • Objednávky zakázek se do odvolání pozastavují, případné informace na tel. číslech 312 212 335, 732 784 667, 731 506 825 nebo na email: info@sluzbybechyne.cz, reditel@sluzbybechyne.cz

Termíny svozu BIODPADU ve 2020

Ve dnech 1. –  3.4.2020 budou po Bechyni opětovně rozvezeny hnědé popelnice na biodpad.

Zahájení činnosti bude od 6.4. (a rozšířeno i na 7.4. pro případ, že se nepodaří vše vyvést v jeden den)

a další termíny jsou 20.4., 4.5., 18.5., 1.6, 15.6., 29.6.,

13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9.,

5.10., 19.10., 2.11. – poslední termín

16.10. (náhradní termín dle klimatických podmínek)

 

Služby města nezahálejí

Díky příznivému počasí mohou pracovníci SMB provádět další úpravy a úklid našeho lázeňského města

(např. štěpkování větví, náletů, úklid listí a prostorů).

      

        7. – 25.2.2020   ulice Písecká,        parkoviště u stadiónu,                     louka u mostu,                                panelová cesta

    

                                                                      15.1.2020 – Instalace nových košů – u mostu, na Vyhlídce

    

                                                            16.1.2020 – rušení zaniklých hrobových míst na Novém hřbitově

       

                                                              28.1.2020 – úprava stromů, keřů u panelové cesty za fabrikou

 

Město po Silvestrovské noci

Pracovníci SMB museli mimořádně zajišťovat úklid nepořádku ve městě, který zůstal po občanech z noci

31.12.2019 na 1.1.2020.

  

                                                                náměstí T.G. Masaryka                sídl. Obránců míru – bývalá pekárna

 

Rozmístění NOVÝCH KONTEJNERŮ na oleje a tuky 

Dne 23.12.2019 rozmístili pracovníci SMB, p.o. ve městě Nové kontejnery na oleje a tuky použité z kuchyní, a to v

ul. Čechova (vedle čp. 309 – centrální parkoviště u Veřejného WC ), křižovatka ulic Písecká – Čechova, (vedle čp. 276 – parkoviště),

sídl. Obránců míru (naproti čp. 803), ulice Gabrielova (naproti čp. 364), ulice Písecká (naproti čp. 908 – bývalý Výměník),

ulice Písecká (za čp. 887 – u dětského hřiště, rybník Trubný), ulice Za Trubným (naproti čp. 765 – louka),

křižovatka ulic Luční + sídl. 5. května (vedle čp. 870), parkoviště vedle Supermarketu Terno – sídl. Na Libuši 

a chodník sídl. Na Libuši (vedle čp. 1002 – Pivnice Hermína)

        

 

Provozní doba na Sběrném Dvoře leden 2020:    

od 3.1.2020 (pátek) – BEZ OMEZENÍ

 

Výměna lamp VO

Z důvodu havarijního stavu zařízení a nebezpečí ohrožení života byla ve dnech 5. – 10.12.2019 provedena výměna 3 ks lamp VO. 

Celou činnost zajistila místní firma ELEXPRES – ELEKTROSERVIS s.r.o.

    

 

Instalace nových laviček

Ve dnech 9. – 11.12.2019 pracovníci SMB, p.o instalovali nové lavičky před KD.

  

 

Rozsvícení Vánoční stromu a kašny na náměstí T. G. Masaryka

V neděli 1. prosince v 17 hodin byl slavnostně rozsvícen Vánoční strom a poprvé i celá kašna v našem

městě. SMB, p.o. tímto chtějí poděkovat firmě ELEXPRES – ELEKTROSERVIS s.r.o. Bechyně,

která opakovaně zajišťuje instalaci vánoční výzdoby ve městě a na náměstí T. G. Masaryka.

  

 

Oprava a rekonstrukce Dětského hřiště na sídlišti Obránců míru

V období měsíců říjen a listopad 2019 začala oprava a výměna některých herních prvků u Dětského hřiště na sídlišti Obránců míru 

pro zvýšení bezpečnost. Zároveň se provádí obměna nevyhovujících atrakcí, které už nesplňují stávající normy. 

   

 

Zimní údržba 2019 – 2020

Kompletní informace k Plánu Zimní údržby na období listopad 2019 – březen 2020 jsou uloženy v sekci

,,Povinné zveřejňované dokumenty“.

 

Kongres Sdružení komunálních služeb

Ve dnech 6. – 8.11.2019 se konal v Třeboni již 57. Kongres Sdružení komunálních služeb ČR, kterého se zúčastnili i naše SMB, p.o.

Účastníky pozdravili senátoři Ing. Tomáš Jirsa a Judr. Ladislav Faktor. V rámci Kongresu se představilo přes 55 vystavovatelů

komunální a speciální  techniky, které technické služby používání a nebo budou obměňovat.

  

 

Vývoz bioodpadu 2019

Vývoz bioodpadu budou SMB, p.o. provádět v tyto dny (pondělí):

11. a 25.listopadu, který je zároveň posledním dnem svozu v roce 2019.

V roce 2020 začne vývoz od dubna.

V případě, že nádoba na bioodpad bude přetížena, tak zaměstnanci tuto nádobu nevyvezou. 

 

Nový pracovní stroj u Služeb města Bechyně, p.o.

Dne 17.5.2019 předala společnost UNIAGRA Jarošovice úplně nový pracovní stroj Službám města Bechyně,

který postupně nahradí starší stroje (10 a více let) a urychlí pracovní činnosti. V dalším období se bude postupně

nahrazovat komunálně-silniční technika.

               

 

Odprodej materiálu

SMB, p.o. nabízejí k odprodeji nepotřebný materiál, techniku, a to

vozík na autogenní soupravu s hadicemi (1.500,- Kč)Kompletní informace na tel. číslech

732 784 667, 734 278 890.

   

 

Informace k nahlášení poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě závad na veřejném osvětlení a rozhlasu města nás jako provozovatele

můžete kontaktovat na tel. číslech + 420 381 212 335, +420 734 278 890 nebo na email: info@sluzbybechyne.cz.

 

Informace pro občany

Informuje občany, že do areálu SMB, p.o., který je v majetku Města Bechyně je vjezd povolen pouze na zvláštní povolení

V případě porušení tohoto zákazu bude celá událost předána MP Bechyně, která bude využívat i záznam z kamerového systému.