Aktuální informace

   

      

     

  Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 2-scaled.jpg. Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 1-scaled.jpg.

Novinka ve Vánoční výzdobě

Služby města Bechyně změnily ráz Vánoční výzdoby a za přispění Města se zakoupila nová výzdoba, a to konkrétně dva Andělé. Při této  příležitosti byla domluvena i ruční výroba dalších ozdob na stromeček, kterou vyrobili žáci Základní umělecké školy a studenti Střední umělecké průmyslové školy. Všem tímto děkujeme a budeme doufat, že to občané a i návštěvníci našeho města ocení. V dalším roce chceme pokračovat v doplnění podobných ozdob, aby naše náměstí bylo ještě krásnější.

       

 

            

 

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA OD 01.01.2022

STŘEDA      12:00 – 17:00

PÁTEK         12:00 – 17:00

SOBOTA      8:00 – 12:00

 

VÝSADBA STROMŮ V BECHYNI

Na jaře 2021 se vedení Služeb města Bechyně, p.o. rozhodlo pro výsadbu nových stromů v našem městě. K myšlence a k realizaci tohoto záměru nám napomohlo hlavně otevření Národního programu životního prostředí, a to konkrétně Výzva č. 4/2021, kdy maximální výše podpory byla 250 000,- Kč. Usilovně s odborným dozorem z oboru zahradnictví jsme vytipovali čtyři lokality v katastru města (Nový hřbitov, dvě lokality sídliště Na Libuši a na sídlišti Písecká). Po té  se  začal zpracovávat projekt s konkrétní podobou výsadby, tak, aby plánovaná výsadba zapadla do vybraných lokalit. Tyto lokality nám schválila i Rada Města. Celkem bylo naprojektováno 49 stromů. Dne 01. 10. 2021 byl projekt oficiálně podán, který byl ještě daného měsíce schválen a dostali jsme pomyslnou „zelenou“ pro zahájení výsadby. Poté na sebe činnost nenechala dlouho čekat. Ve středu 03. 11. 2021 jsme obdrželi informaci o dodávce stromů a v pátek 05. 11. proběhlo odborné zaměření. Ihned v pondělí 08. 11. proběhly terénní výkopy, abychom společnými silami v úterý 09. 11. mohli zasadit co nejvíce stromů. Této nelehké úlohy se za odborného dozoru pracovníků Zahradnictví Nad řekou v Týně nad Vltavou chopili všichni zaměstnanci Služeb města Bechyně, p.o, dále pracovníci Městského úřadu Bechyně a i pracovníci Kulturního domu Bechyně včetně jejího vedení. Díky velké pomoci se nám za dva dny podařilo vysadit všech 49 stromů, včetně veškerých doplňkových prací a úprav. Ve vysazovaných stromech jsou druhy jako jírovec, javor, dub, jabloň, třešeň, muchovník, lípa, habr a třešeň. U těchto stromů bude prováděna i pravidelná zálivka a v letních měsících  budou nainstalovány tzv. závlahové vaky.

Touto cestou bychom chtěli během několika let za využití podobných dotací vysadit co nejvíce stromů v našem městě, a pomoci plnit tzv. Green Deal pro Evropu. Zároveň naše Služby nechaly vysadit dalších 6 stromů, které nahradily poškozené stromy, a to Písecká ulice u výměníku č.p. 823, sídliště na Libuši mezi č.p. 684 – 700. Tuto akci zajistilo Zahradnictví Beneš.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je stromy-2-scaled.jpg. Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je hrbitov-3-scaled.jpg. Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je stromy-1-scaled.jpg. Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je stromy-3-scaled.jpg. Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je pracovnici-u-hrbitova-scaled.jpg.

 

Žádost o ořez větví

Město Bechyně zastoupené Službami města Bechyně p.o. žádá o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků nad městské pozemky, zastiňujících dopravní značení nebo veřejné osvětlení v obci, bránících průchodu po chodnících nebo bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel po komunikacích (i nákladních na svoz komunálního odpadu). K odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 zákona 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění a § 7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a to nejpozději do 11. listopadu 2021. V případě, že nebude na výzvu v určeném termínu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytném rozsahu v souladu s § 1016 nového občanského zákoníku proveden Službami města Bechyně p.o.  Budou ořezány větve přesahující na pozemky ve vlastnictví města Bechyně bez vstupu na soukromé pozemky. Řez nebude proveden v plném rozsahu dle sadovnického řezu.

 

Jak zužitkovat posekanou trávu

Autor textu: Ing. Ladislava Blažková (referentka životního prostředí Městského úřadu Bechyně)

Aby byl trávník jako kobereček, musíme ho pravidelně sekat. A aby té práce nebylo málo, posekanou trávu musíme ještě uklidit. Máte-li velký trávník, bývá jí hromada. Co s ní? Posekanou trávu je možné odvézt do sběrného dvora. Než ale trávu vyhodíte, zapřemýšlejte, zda by vaší zahrádce nemohla prokázat dobrou službu.

Čerstvě posekaná i lehce zaschlá tráva poslouží jako mulčovací hmota, kterou se dají obložit rostliny na záhonech i v nádobách. Vrstva mulče chrání zeminu před vysycháním a zabraňuje růstu plevelů. Nehodí se jen na vlhká a stinná místa, protože by tak akorát vzniklo příhodné prostředí pro slimáky, ale tam mulčovat beztak nepotřebujete. Mulč z trávy oceníte především u zeleniny typu rajčata, okurky a papriky. Mulčovat se dají i ovocné stromy, okolo nich ale nanášíme trávu v menší vrstvě a 10 cm okolo kmene necháme volných. Trávu můžeme motykou zapravit do země, která se tak obohatí o živiny. Tento postup využijeme nejen u stromů, ale také při zakládání nových záhonů. Zemina se tím přirozeně prohnojí a budou se v ní lépe množit prospěšné mikroorganismy. Posekanou trávu můžete zužitkovat i ve vlastním kompostu. Ale pozor, nezapomeňte ji prokládat listím, větvičkami a hlínou. Někteří zahrádkáři udělají tu chybu, že do kompostéru ukládají jenom trávu a případně nějaký odpad z kuchyně, a pak se diví, když hmota nelibě páchne a zahnívá. Tráva coby dusíkatá složka by měla ideálně tvořit jen 1/3 kompostu, zbytek má být tvořen uhlíkatou hmotou z listí a štěpky.  Proto ani veškeré listí nemusíte ze své zahrady odvážet, ale lze ho využít do kompostu.

Město žádá občany, aby do nádob na BIO odpady dávali přiměřené množství těchto odpadů. Nádoba po jejím naplnění jablky, zeminou apod. bývá těžká, že ji nelze zvednout a vyklopit, plastové nádoby praskají a hrozí i úraz zaměstnanců Služeb města Bechyně, kteří nádoby vyvážejí.

ČERNÉ SKLÁDKY 

 Problém s odpady, které lidé odkládají u kontejnerů, aniž by tam patřil, se nevyhýbá ani Bechyni. Lidé odkládají ke kontejnerům starý nábytek, koberce, kočárky, pneumatiky a další předměty, které do komunálního ani tříděného odpadu nepatří. Jedná se o zakládání černých skládek. Za takové nakládání s odpadem hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun. Z tohoto důvodu Služby města Bechyně, p.o. k některým kontejnerům instalovaly tabulky, s upozorněním na zakázanou činnost. Zároveň jsou tyto tabulky instalovány v dalších lokalitách v katastru města, kdy jsou pravidelně monitorována. Každý bechyňský občan může odpad, který nepatří do popelnice či kontejneru, sám odvést na sběrný dvůr nebo si přepravu za úplatu objednat i u Služeb města Bechyně, p.o. Upozorňujeme, že firma COMPAG Votice, která vyváží odpad z popelnic a kontejnerů, není povinna nakládat pytle s odpadem ležící kolem nádob. Popelnice mají být naplněny tak, aby šly zavřít a žádný nepořádek, ani větrem, z nich neunikal. Ostatní nepořádek musí nakládat a odvážet zaměstnanci Služeb města Bechyně, p.o. Jedná se tedy o zcela zbytečné náklady, a hlavně zbytečné zdržování pracovníků od dalších důležitějších činností, které pro občany zajišťují po celý rok. Fotografie jsou z lokalit Výměník Písecká, U Studní, Obránců míru.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Cedule-Zakaz-sklaadky-I.-2.jpeg.                       Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IV..jpeg.        Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je sidl.-U-Studni-scaled.jpg. Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 21.1.2021-u-Obrancu-miru-scaled.jpg.   Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Vymenik-II-scaled.jpg.   Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Vymenik-Pisecka-1-scaled.jpg.

 

Sběr papíru pro fyzické osoby

Fyzické osoby podnikající, kteří platí v Bechyni poplatek za komunální odpad, tak mohou odevzdávat papír do Sběrného dvora.  

 

První elektrický komunální pracovní stroj ve Službách města Bechyně

Dne 2.září 2020 předali zástupci firmy AT BRYSS nové elektrické pracovní vozidloelektrická tříkolka ADVENTO ATYP 03, který rozšíří celoroční činnosti zaměstnanců SMB, p.o. Vozidlo rozšířilo flotilu nové komunální techniky ve Službách města, která se v posledních třech letech zakoupila, a to za přispění Města Bechyně. Tímto posledním vozidlem se kompletně zmodernizovala zastaralá technika z minulého století (nové vozidlo GAZ – GAZelle, generální oprava MULTICAR M25, elektrická tříkolka ADVENDO ATYP 03, stroj na sečení zeleně GIANNI FERRARI).

 

 

Nová komunální technika u SMB

Dne 25.5.2020 předali zástupci firmy ELTRANS Liberec s.r.o. za účasti vedení města příspěvkové organizaci SMB nové komunální vozidlo, a to GAZ (GAZelle), které nahradí a doplní vozový park. Vozidlo je celoročně  multifunkční. Bude využívat stávající nástavby, které nebylo potřeba kupovat, jako je čelní radlice a sypač. Zároveň má hákový nosič kontejnerů pro různé druhy nástaveb. 

 

 

Informace k nahlášení poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě závad na veřejném osvětlení a rozhlasu města nás jako provozovatele

můžete kontaktovat na tel. číslech + 420 381 212 335, +420 734 278 890 nebo na email: info@sluzbybechyne.cz.