Aktuální informace

   

     

       

Provoz na letním koupališti červen 2020

Z důvodu drobných oprav ve velkém bazénu a opatření ke COVID 19 plánují SMB otevření koupaliště

v období 20. – 24.6.2020. O přesném termínu budou občané včas informování.

 

Nová komunální technika u SMB

Dne 25.5.2020 předali zástupci firmy ELTRANS Liberec s.r.o. za účasti vedení města příspěvkové organizaci SMB

nové komunální vozidlo, a to GAZ (GAZelle), které nahradí a doplní vozový park. Vozidlo je celoročně

multifunkční. Bude využívat stávající nástavby, které nebylo potřeba kupovat, jako je čelní radlice a sypač.

Zároveň má hákový nosič kontejnerů pro různé druhy nástaveb.

  

 

Náhradní termín vývozu Bio odpadu z hůře dostupných míst

SMB, p.o. se tímto musí Omluvit, že dne 18.5.2020 neprovedou odvoz Bio odpadu z hůře dostupných míst v Bechyni, a to konkrétně z ulic PARKÁNY, POD MOSTEM, DLOUHÁ, VĚTROV, ZÁŘEČÍ, DOLNÍ PLECHAMR a v obci Senožaty z důvodu závady na komunální technice (čekání na Náhradní díly z Itálie). Možný termín odvozu bude v termínu 19. – 29.5.2020 po opravě komunální techniky, popřípadě v dalším řádném termínu, a to je 1.6.2020. Žádáme proto občany v uvedených oblastech, aby si své Bio popelnice nechali před svými domy. Děkujeme za pochopení.

 

Nabídka práce – ŘIDIČ skupiny ,,C“

Služby města Bechyně, p.o. nabízejí pracovní místo ŘIDIČ sk.,,C“ s platným profesním průkazem. Náplň práce: řízení vozidel a obsluha pracovních strojů v majetku města s minimální 3 letou praxí v řízení vozidel, zimní pohotovost (Po – Ne). Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný vozík, zkušenosti s křovinořezem a motorovou pilou, základní znalosti oprav a údržby vozidel a strojů. Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, práce ve smíšeném kolektivu a v katastru města Bechyně, letní a zimní pracovní doba (06,30 – 15,00, 07,00 – 15,30).  Mzda brutto: 17.500 – 23.500,- Kč. Předpokládaný možný nástup od 1.6.2020 nebo Dohodou. Kontaktní osoba: ředitel organizace – 732 784 667 nebo 734 278 890.

 

Není práce jako práce – tzv.,,PANELOVÁ CESTA“

Pracovníci Služeb města Bechyně provedli velkou úpravu náletů dřevin, keřů, cesty a cestiček v oblasti od lázní a celou 

tzv.,, PANELOVOU CESTU“. Tyto činnosti se prováděli naposledy kolem roku 1992. Celá akce byla provedena kvalitně,

kdy kompletní odpad byl ekologicky zlikvidován nebo odvezen. Naprostá většina občanů a lázeňských hostů nám poděkovala.

Jelikož mne v poslední době oslovují někteří občané města, a to, proč jsme nechali nepořádek v zadní části panelové cesty,

tak reaguji i touto formou. Bohužel prostor, který je v těsné hranici panelové cesty je soukromé osoby, která si tam

dělá svůj odkládací prostor / skládku. Je bohužel smutné, že za celou dobu, co cesta nebyla průjezdná, tak tam nikdo nejezdil

a nic neodkládal. Proto se podívejte na fotografie z těchto dnů a udělejte si svůj NÁZOR a závěr.

   

činnost SMB, p.o.        únor, březen 2020                                                                                                                  činnost soukromé osoby

 

Vývoz odpadních vod a jímek

Dnem 20.4.2020 SMB, p.o. opětovně přijímají závazné písemné Objednávky na vývoz odpadních vod a jímek

do ČOV Týn nad Vltavou a v náhradním místě ČOV Bechyně (20.4.2020 – 20.12.2020 uzávěra a oprava ulice Libušina).

Aktuální ceník služeb je uložen v sekci různé.

 

Oznámení organizace Služby města Bechyně, p.o.

v souvislosti s platným vládním opatřením ohledně koronaviru, tak veškerá opatření vstupuji v platnost

okamžitě a budou platná do odvolání po dobu nezbytně nutnou.

a) Sběrný dvůr je dnem 8.4.2020 opětovně Otevřen, a to následovně:

 Po, St, Pá – 12,00 – 17,00

So – 08,00 – 12,00     

Odpad smí přivézt pouze občan města osobním vozidlem nebo osobním vozidlem s přívěsným vozíkem do 750 kg. Každý se bude povinně prokazovat občanským průkazem, obsluha si bude opisovat jméno a příjmení včetně adresy pro evidenci, po kontrole bude vpuštěn na vykládku. Do prostoru sběrného dvora na vykládku bude vpuštěn vždy maximálně jeden občan s vozidlem. Při čekání na odbavení nevystupujte, výstup povolen pouze při evidenci a vykládce!  Chraňte zdraví našich zaměstnanců ale i své. Žádáme, aby občané otevřený sběrný dvůr využívali jen v naléhavých případech pro odložení odpadu, který se aktuálně nevejde do běžných popelnic a do nádob na třídění, chráníme zdraví zaměstnanců.

Informujeme Vás, že obsluha nebude občanům, tak jako dosud, půjčovat nářadí. Pokud někdo přijede například se stavební sutí, je nutné si sebou vzít vlastní lopatu. Firma není schopna zajistit dezinfekci těchto prostředků, proto platí toto opatření.

Sběrný dvůr bude posílen o dva zaměstnance SMB pro regulaci vjezdu a výjezdu vozidel a plynulé odbavovaní, a to pouze v areálu SD. Zároveň byla požádána o součinnost MP Bechyně, aby kontrolovala plynulý průjezd vozidel na hlavní komunikaci v ulici Na Libuši u SD.

b) Veřejné WC (parkoviště u ulic Libušina – Čechova a ve sportovním  oboustranně tribuna ve sportovním areálu města) – jsou v provozu. Apelujeme na návštěvníky k dodržování maximální hygieny a pořádku. 

c) Svoz komunálního a separovaného odpadu v hůře dostupných oblastech Bechyně (SMB, p.o.) – bude

    probíhat ve standardním režimu, ale apelujeme na všechny, aby s ohledem na situaci dbali zvýšené hygieny

    a nenechávali odpadky mimo odpadové nádoby

d) Svoz komunálního odpadu společností COMPAG VOTICE s.r.o. – bude probíhat ve standardním režimu, ale

     apelujeme na všechny, aby s ohledem na situaci dbali zvýšené hygieny a nenechávali odpadky mimo

     odpadové nádoby

e) Městské hřbitovy – zůstávají otevřené pro veřejnost bez omezení

f) Sídlo organizace – Na Libuši 892, 391 65 Bechyně

  • Obnovuje dnem 11.5.2020 normální provoz ve standardním rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků. Nadále platí všechna hygienická opatření, která mají za cíl minimalizovat šíření nákazy onemocnění  COVID-19.  
  • otevření kanceláří pokladny, evidence hrobových míst a mistrové pro veřejnost
  • veškeré platby je možné i nadále hradit bezhotovostně na číslo účtu 115-5831520237/0100
  • Objednávky zakázek se opětovně obnovují osobně nebo informace na tel. číslech 312 212 335, 732 784 667, 731 506 825 nebo na email: info@sluzbybechyne.cz, reditel@sluzbybechyne.cz

Termíny svozu BIODPADU ve 2020

Termíny vývozu 6.4. 20.4.,4.5., 18.5., 1.6, 15.6., 29.6.,

13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9.,

5.10., 19.10., 2.11. – poslední termín 

16.11. (náhradní termín dle klimatických podmínek)

 

Služby města nezahálejí

Díky příznivému počasí mohou pracovníci SMB provádět další úpravy a úklid našeho lázeňského města

(např. štěpkování větví, náletů, úklid listí, prostorů a oprava dětského pískoviště v ulici Libušina).

      

      

        7. – 30.3.2020   ulice Písecká,        parkoviště u stadiónu,                     louka u mostu,                                panelová cesta

    

                                                                      15.1.2020 – Instalace nových košů – u mostu, na Vyhlídce

    

                                                            16.1.2020 – rušení zaniklých hrobových míst na Novém hřbitově

       

                                                              28.1.2020 – úprava stromů, keřů u panelové cesty za fabrikou

 

 

 

Rozmístění NOVÝCH KONTEJNERŮ na oleje a tuky 

Dne 23.12.2019 rozmístili pracovníci SMB, p.o. ve městě Nové kontejnery na oleje a tuky použité z kuchyní, a to v

ul. Čechova (vedle čp. 309 – centrální parkoviště u Veřejného WC ), křižovatka ulic Písecká – Čechova, (vedle čp. 276 – parkoviště),

sídl. Obránců míru (naproti čp. 803), ulice Gabrielova (naproti čp. 364), ulice Písecká (naproti čp. 908 – bývalý Výměník),

ulice Písecká (za čp. 887 – u dětského hřiště, rybník Trubný), ulice Za Trubným (naproti čp. 765 – louka),

křižovatka ulic Luční + sídl. 5. května (vedle čp. 870), parkoviště vedle Supermarketu Terno – sídl. Na Libuši 

a chodník sídl. Na Libuši (vedle čp. 1002 – Pivnice Hermína), a od 3.4.2020 jsou rozmístěny ve Hvožďanech a v Senožatech.

        

 

Výměna lamp VO

Z důvodu havarijního stavu zařízení a nebezpečí ohrožení života byla ve dnech 5. – 10.12.2019 provedena výměna 3 ks lamp VO. 

Celou činnost zajistila místní firma ELEXPRES – ELEKTROSERVIS s.r.o.

    

 

Instalace nových laviček

Ve dnech 9. – 11.12.2019 pracovníci SMB, p.o instalovali nové lavičky před KD.

  

 

Rozsvícení Vánoční stromu a kašny na náměstí T. G. Masaryka

V neděli 1. prosince v 17 hodin byl slavnostně rozsvícen Vánoční strom a poprvé i celá kašna v našem

městě. SMB, p.o. tímto chtějí poděkovat firmě ELEXPRES – ELEKTROSERVIS s.r.o. Bechyně,

která opakovaně zajišťuje instalaci vánoční výzdoby ve městě a na náměstí T. G. Masaryka.

  

 

Oprava a rekonstrukce Dětského hřiště na sídlišti Obránců míru

V období měsíců říjen a listopad 2019 začala oprava a výměna některých herních prvků u Dětského hřiště na sídlišti Obránců míru 

pro zvýšení bezpečnost. Zároveň se provádí obměna nevyhovujících atrakcí, které už nesplňují stávající normy. 

   

 

Kongres Sdružení komunálních služeb

Ve dnech 6. – 8.11.2019 se konal v Třeboni již 57. Kongres Sdružení komunálních služeb ČR, kterého se zúčastnili i naše SMB, p.o.

Účastníky pozdravili senátoři Ing. Tomáš Jirsa a Judr. Ladislav Faktor. V rámci Kongresu se představilo přes 55 vystavovatelů

komunální a speciální  techniky, které technické služby používání a nebo budou obměňovat.

  

 

Nový pracovní stroj u Služeb města Bechyně, p.o.

Dne 17.5.2019 předala společnost UNIAGRA Jarošovice úplně nový pracovní stroj Službám města Bechyně,

který postupně nahradí starší stroje (10 a více let) a urychlí pracovní činnosti. V dalším období se bude postupně

nahrazovat komunálně-silniční technika.

               

 

Odprodej materiálu

SMB, p.o. nabízejí k odprodeji nepotřebný materiál, techniku, a to

vozík na autogenní soupravu s hadicemi (1.500,- Kč)Kompletní informace na tel. číslech

732 784 667, 734 278 890.

   

 

Informace k nahlášení poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě závad na veřejném osvětlení a rozhlasu města nás jako provozovatele

můžete kontaktovat na tel. číslech + 420 381 212 335, +420 734 278 890 nebo na email: info@sluzbybechyne.cz.

 

Informace pro občany

Informuje občany, že do areálu SMB, p.o., který je v majetku Města Bechyně je vjezd povolen pouze na zvláštní povolení

V případě porušení tohoto zákazu bude celá událost předána MP Bechyně, která bude využívat i záznam z kamerového systému.