Technické služby

Renovace areálu a techniky v letech 2016, 2017 (bývalá společnost BYTENES Bechyně, s r.o.),

2018 až 2020 (příspěvková organizace SMB,p.o.)

Od září 2016 se plánovaně prováděli renovace areálu (za činnosti spol. BYTENES Bechyně s.r.o.), protože celý areál nebyl několik let opravován a udržován. Většina činností se prováděla vlastními silami a nebo s partnerskými stranami (nátěry vrat, dveří, oken u hal, výměna části oplocení, výroba ochranných sítí do oken, obměna elektrických rozvodů s platnými revizemi, malby vnitřních stěn, údržba zázemí pro zaměstnance. Fotografie jsou v záložce fotogalerie). V roce 2018 se pokračovalo v dalších opravách, rekonstrukcích (Senožaty – žlab pro vývoz biodpadu z městské zeleně, úplná oprava oplocení tohoto areálu a jednotlivých sekcí, příprava likvidace sutě a její roztřídění). Nově je v celém areálu kamerový systém. Zaměstnanci svými silami a prostředky renovují a opravují starší techniku, která je i nadále velkým pomocníkem při různých činnostech, jak v létě, tak i v zimě. V roce 2019 nás čekají opravy/úpravy okapového žlabu, vjezdu, vchodu a pochůzkového chodníku ke správní budově, a to vše v areálu města / SMB, p.o. Tyto činnosti nám provádí Bechyňská firma SNS, kterou vybralo vedení města. Provedly se opravy oken, vstupních vchodových dveří do správní budovy (květen, červenec 2019), výměna podlahových krytin (srpen 2019 – firma ZOTEPO Soběslav), oprava okapů a nátěrů jednotlivých ploch (srpen – říjen 2019 – firma KAŇÁK). Revitalizaci parkových ploch kolem areálu SMB, p.o. zajistilo Zahradnictví BENEŠ (květen – srpen 2019). V roce 2019 se začala připravovat projektová dokumentace na opravu rampy pro vykládku komunálního odpadu v areálu SMB, p.o. Celková oprava se bude realizovat v roce 2020, tak aby se opětovně dodržovaly jednotlivé normy a BOZP u této činnosti. Rok 2020 začal pro naše Služby příznivě, a to díky dobrému počasí. Proto se naši pracovníci mohou věnovat i činnostem spojené se štěpkováním dřevin a náletů, úklidu veřejných prostorů ve městě po svátcích, likvidací starých hrobových míst, likvidaci náletů za školkou, na psí louce, částečně kolem železniční trati při vjezdu do města, panelová cesta za keramickou fabrikou (prostory v majetku města). Zároveň se provedlo stěpkování dřevin na městském Depozitu – sídl. Na Libuši.

                                                                                                     Tak šel ČAS

                          

        

                   2015                                               1 / 2019                                           2019                                            2018                                            1 / 2019

      

                   2018                                                        3 / 2019                                                           15.3.2019                                                                1.4.2019

        

                                                                  14.4.2019                                                                                                                                       5 / 2019                 

     

                  9 / 2019                                                           Výměna oken a dveří – 6 / 2019                                                          Bezpečnostní rampy  3 / 2019                                                                  

        

                                                                                 DEPOZIT města – vyčištění od náletů dřevin a porostů – 12 / 2019 

        

 2011 – 2019 – malá zahradní technika – NOVÁ z 2018 – 19                       – Velká zahradní technika 2010 – 2019                                   – NOVÁ JARO 2019

    

   Kaple – 11 / 2019                     Nové lavičky před KD – 12 / 2019                             Výměna lamp VO 12 / 2019  štěpkování dřevin – louka u mostu 9.1.2020

    

                 Instalace nových košů – u mostu, na Vyhlídce 1 / 2020                                                   Likvidace starých hrobových míst – 1 / 2020

   

                                                           27. – 30.1.2020 – likvidace náletových dřevin a úprava vozovky panelová cesta za fabrikou