Povinně zveřejňované dokumenty

Plán Zimní údržby na období listopad 2020 – březen 2021

 

Žádost o ořez větví

Město Bechyně zastoupené Službami města Bechyně p.o. žádá o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků nad městské pozemky, zastiňujících dopravní značení nebo veřejné osvětlení v obci, bránících průchodu po chodnících nebo bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel po komunikacích (i nákladních na svoz komunálního odpadu). K odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 zákona 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění a § 7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a to nejpozději do 20. října 2020. V případě, že nebude na výzvu v určeném termínu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytném rozsahu v souladu s § 1016 nového občanského zákoníku proveden Službami města Bechyně p.o.  Budou ořezány větve přesahující na pozemky ve vlastnictví města Bechyně bez vstupu na soukromé pozemky. Řez nebude proveden v plném rozsahu dle sadovnického řezu.

 

Střednědobý výhled Rozpočtu Služby města Bechyně, p.o. 

 

Schválený rozpočet nákladů a výnosů PO na rok 2021

 

Schválený rozpočtu nákladů a výnosů PO na rok 2022  

V listinné podobě je možné do dokumentu nahlédnout u ředitele organizace. Vyvěšeno na Úřední desce od 22.11.2021.