Správa hřbitova

Služby města Bechyně, p.o. převzaly od 1.1.2018 správu hřbitovů, úklid a údržbu zeleně.

Hlavní činnost v této oblasti

Evidenci hrobových míst
Uzavírání smluv o pronájmu hrobových míst
Evidence plateb za hrobová místa
Upomínky na dlužné platby
Pronájem smuteční kaple

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 – 15:00
Úterý 7:30 – 15:00
Středa 7:00 – 15:00
Čtvrtek 7:30 – 15:00
Pátek 7:30 – 15:00
Polední pauza 11:00 – 11:30

Provozní doba pohřebiště

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec 8:00 – 17:00
duben, květen, září 7:00 – 19:00
červen, červenec, srpen 7:00 – 20:00
 

Kontakty

Pověřený pracovník správou hřbitova Bc. Soňa Martanová
Telefon 605 186 626
Email hrbitov@sluzbybechyne.cz
 
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o realizaci nových hrobových míst (urnové hroby, klasické hroby), že je nutné před vlastní výstavbou hrobů uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa a teprve poté zahájit výstavbu hrobu. Tento postup je v souladu s Řádem veřejného pohřebiště města Bechyně. Před zahájením vlastní výstavby hrobu (klasického, urnového) je třeba tuto skutečnost oznámit u Služby města Bechyně, p.o. u osoby pověřené touto činností a to paní Martanová- tel.: 605 186 626.

       

DOKUMENTY

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště
Souhlas s převodem hrobového místa Souhlas_s_převodem
Žádost o převod hrobového místa Žádost o povolení převodu hrobového místa
Oznámení o uložení urny Doplnění_údajů_zemřelých
Změna údajů nájemce, kontaktní osoby Změna_osobních_údajů
Žádost o ukončení nájmu hrobového místa UKONČENÍ NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA
Vyhláška Města Bechyně o výši služeb spojených s nájmem za hrobové místo Nařízení č. 3 – 2011
 

Mapový portál

Nájemci mohou nahlížet do mapového portálu Nového hřbitova v Bechyni, kde lze vyhledat konkrétní hrobové místo včetně údajů k platné nájemní smlouvě.

https://bechyne.gis4u.cz/mapa/pasport-hrbitovu/?c=-749790%3A-1129524&z=10&lb=osmll&ly=hr%2Cad%2Culn%2Chroby-typ&lbo=1&lyo=

 

Pohřebnictví – zajišťuje:

AGA –  POHŘEBNÍ SLUŽBA MICHAL HRNČIARIK
Adresa: Písecká 203 (naproti Hotelu U DRAKA), 391 65 Bechyně
telefon: 778 207 150, 800 666 688
 

Ostatní informace

Doplnění židlí ve smuteční síni

Na základě žádosti občanů byly zakoupeny a doplněny židle ve smuteční kapli na Novém hřbitově v Bechyni

Renovace památky

Ve dnech 6. – 7.8.2019 pracovníci Služeb města Bechyně, p.o provedli opravu pomníku na žádost vedení Města Bechyně. Jednalo se o pozemek města u obce Senožaty, tzv. U Křížku.

Úprava zeleně, dřevin

Od ledna 2018 začaly SMB, p.o. provádět kompletní úpravu okrasných dřevin na Novém hřbitově, tak aby se zlepšil celkový vzhled této lokality. Tato činnost se prováděla naposledy v roce 2012.