Správa hřbitova

                          

 

Doplnění materiálu ve Smuteční síni 

Na základě žádosti občanů byly zakoupeny a doplněny židle ve Smuteční síni na novém hřbitově.

      

              2019                                     2015                                                                    Pohled do Smuteční sině 2019

Renovace památky

Ve dnech 6. – 7.8.2019 pracovníci Služby města Bechyně, p.o provedli opravu pomníku na žádost vedení města  

na pozemku města u obce Senožaty, tzv. U Křížku.

 

    

 

 

Úřední hodiny

   Pondělí:                08,00 – 11,30 hod.

  Úterý – pátek:      08,00 – 15,00 hod.

   Polední přestávka: 11,00 – 11,30 hod.

 

Pracovník pověřený správou hřbitova: Iva Šindelářová 
Tel.: 381 213 383, 739 055 222, e-mail: hrbitov@sluzbybechyne.cz, info@sluzbybechyne.cz

 

Provozní doba pohřebiště:

– leden, únor, březen, říjen, listopad a prosinec             08,00 – 17,00 hod.

– duben, květen, září                                                            07,00 – 19,00 hod.

– červen, červenec, srpen                                                    07,00 – 20,00 hod.

 

Služby města Bechyně, p.o. převzaly od 1.1.2018 správu hřbitovů, úklid a údržbu zeleně.

Hlavní činnosti v této oblasti:  

evidenci hrobových míst,

smlouvy s nájemci hrobových míst,

evidenci plateb za hrobová místa,

upomínky na dlužné platby apod.

pronájem kaple

Od ledna 2018 začaly SmB, p.o. provádět kompletní úpravu okrasných dřevin na Novém hřbitově, tak aby se zlepšil celkový vzhled

této lokality. Tato činnost se prováděla naposledy v roce 2012.

 

OZNÁMENÍ O SKONČENÍ DOBY NÁJMU  níže uvedených HROBOVÝCH MÍST NA NOVÉM HŘBITOVĚ V BECHYNIO

Služby města Bechyně, p.o., provozovatel hřbitova v Bechyni oznamuje dle §25 odst. 8 zákona o pohřebnictví 256/2001 Sb. skončení doby nájmu níže uvedených hrobových míst na novém hřbitově v Bechyni.  Níže uvedení nájemci-adresáti jsou neznámého trvalého pobytu nebo na písemnou výzvu nereagují. Bližší informace můžete získat v organizaci Služby města Bechyně, p.o. (dříve Bytenes Bechyně spol. s r.o.), Na Libuši 892, Bechyně nebo na telefonních číslech 381 213 383 a 739 055 222 nebo na emailu hrbitov@sluzbybechyne.czNájemce, jeho dědic, či zplnomocněný zástupce může nájem prodloužit zaplacením nájmu na další období, či oznámit ukončení a předat vyklizené místo zpět pronajímateli.  Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. §25/odst. 8 stanoví, že pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení vč. urny (uren), postupuje provozovatel pohřebiště dle §20 písm. g) bodů 4) a 5) obd. Tzn. pokud se nájemce nepřihlásí o tyto věci do 1 roku od vyvěšení této písemnosti, bude s věcmi naloženo jako s věcmi opuštěnými (v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2015 Sb. 1045,1050,1057). Vyvěšeno dne 22.3.2018 (na Vývěsce na hřbitově v Bechyni, na Úřední desce MěÚ Bechyně a na webových stránkách správce pohřebiště : Služby města Bechyně, p.o. ( www. sluzbybechyne.cz). Doba vyvěšení: 1 rok

 

Seznam hrobových míst na novém hřbitově v Bechyni

 Hrob  Oddělení Číslo hrobového

místa

Datum ukončení

nájmu

Nájemce
Jednohrob
  II 78 30.11.2012 Falada František Falada Stanislav
 
  II 113 18.12.2007 Šálek Rudolf Ferencová Zuzana
Dvojhrob III 12 30.4.2011 Picálková Albína Picálek Jiří
  III 60 30.11.2012 Doležalová Milada Doležal František
  III 145 18.9.2011 Králík Josef Králíková Marie
  III 197 30.11.2012 Švidroňová Marie Hrabina Ludvík
  III 265 31.10.2012 Váňová Helena Tupá Helena
  III 266 30.9.2012 Nováková Marie Krajíc Jan
  III 268 30.9.2012 Peterka Stanislav Malý Josef
  III 271 30.9.2012 Klajl František Klajl František
  III 312 28.9.2002 Michálková Anna Kolářová Anna
 
Hrobka IV 3 30.6.2017 Herzogová Eva Vašicová Marie
 
Urnové hroby VII 30 19.8.2008 Rüklová Anna Haškovec Jaroslav
  VII 47 20.6.2005 Kytka Karel Frantová Růžena
  VII 215 31.10.2012 Trnková Drahomíra Vaškovičová Hedvika
  VII 312 6.10.2012 Kyselová Božena Kysela Anton
  VII 390 31.10.2015 Voldřichová Jaroslava Shejbalová Jaroslava

 

 

Pohřebnictví – zajišťuje: 

AGA –  POHŘEBNÍ SLUŽBA MICHAL HRNČIARIK
Adresa: Libušina (naproti Hotelu U DRAKA), 391 65 Bechyně
telefon: 381 213 645, 602 192 852, 385 724 220 
 
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o realizaci nových hrobových míst (urnové hroby, klasické hroby), že je nutné před vlastní výstavbou hrobů uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa a teprve poté zahájit výstavbu hrobu. Tento postup je v souladu s Řádem veřejného pohřebiště města Bechyně. Před zahájením vlastní výstavby hrobu (klasického, urnového) je třeba tuto skutečnost oznámit u Služby města Bechyně, p.o. u osoby pověřené touto činností a to paní Šindelářová – tel.: 381 213 383.