Dětská hřiště

SMB, p.o. mají ve správě a provozu POUZE dětská hřiště, pískoviště v lokalitách sídl. Na Libuši (u trafostanice), sídl. Za Trubným (před č.p. 911), sídl. Obránců míru u č.p. 817), Sportovní areál a v obci Hvožďany (u č.p. 74). Pískoviště se pravidelně každý rok obměňují a zároveň jsou vydávány Certifikáty na kvalitu písku.

         

         

Pravidelné prohlídky, revize a opravy hřišť

Služby města Bechyně pravidelně zajišťují cestou externí firmy pravidelné prohlídky a roční revize všech dětských hřišť ve městě, aby se předcházelo možných úrazům. Bohužel samotní rodiče NEDODRŽUJÍ provozní Řád jednotlivých hřišť, a tím sami ohrožují zdraví svých dětí. Poslední pravidelná prohlídka a revize bylo provedena v listopadu 2021. V měsících únor až duben 2022 budou provedeny opravy poškozených prvků na hřišti v lokalitě Obránců mírů, které jsou nejvíce zničeny. 

Oprava a rekonstrukce Dětského hřiště na sídlišti Obránců míru

V období měsíců říjen a listopad 2019 začala oprava a výměna některých herních prvků u Dětského hřiště na sídlišti Obránců míru,

aby se jednak zvýšila bezpečnost, a zároveň se provedla obměna nevyhovujících atrakcí, které už nesplňují normy. 

Výměna herních prvků ve sportovním areálu města

V průběhu měsíce července 2018 byla provedena výměna poškozených a zničených dětských herních prvků ve sportovním areálu.

                                  

Rekonstrukce dětského hřiště sídliště Na Libuši:

Dne 1.7.2017 bylo opětovně otevřeno dětské hřiště na sídlišti Na Libuši, které je po rekonstrukci. Byly přidány nové dětské prvky. Fotografie jsou v sekci fotogalerie. Žádáme rodiče, aby se více zajímali o děti v tomto areálu, tak aby nám vše sloužilo ke spokojenosti v dalších měsících. V průběhu jara 2018 se provede oplocení zbývající části, tak aby celý areál byl v jednom celku. V květnu 2018 se provedlo celkové oplocení hřiště za přispění firmy Ing. Hartl.

osvedceni – 1  osvedceni – 2