Dětská hřiště

SMB, p.o. mají ve správě a provozu dětská hřiště Na Libuši, Za Trubným, Obránců míru a nově

ve sportovním areálu u Stadionu, kde vzniká nový Street workout.

         

         

 

Oprava a rekonstrukce Dětského hřiště na sídlišti Obránců míru

V období měsíců říjen a listopad 2019 začala oprava a výměna některých herních prvků u Dětského hřiště na sídlišti Obránců míru,

aby se jednak zvýšila bezpečnost, a zároveň se provedla obměna nevyhovujících atrakcí, které už nesplňují normy. 

 

Výměna herních prvků ve sportovním areálu města

V průběhu měsíce července 2018 byla provedena výměna poškozených a zničených dětských herních prvků ve sportovním areálu.

    

                                  

 

Rekonstrukce dětského hřiště sídliště Na Libuši:

Dne 1.7.2017 bylo opětovně otevřeno dětské hřiště na sídlišti Na Libuši, které je po rekonstrukci. Byly přidány nové dětské prvky. Fotografie jsou v sekci fotogalerie. Žádáme rodiče, aby se více zajímali o děti v tomto areálu, tak aby nám vše sloužilo ke spokojenosti v dalších měsících. V průběhu jara 2018 se provede oplocení zbývající části, tak aby celý areál byl v jednom celku. V květnu 2018 se provedlo celkové oplocení hřiště za přispění firmy Ing. Hartl.

osvedceni – 1  osvedceni – 2